ກໍລະນີ

ກໍລະນີທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ຣີສອດ ເອນາຊິບໄຊ

--ໄນໂຣບີ ເຄນຢາ--

ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-01
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-04
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-05
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-02
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-03
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-06
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-07
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-08
ເອນາຊິບໄຊ-ຣີສອດ-09

ຣີສອດ Eseriani

--ໄນໂຣບີ ເຄນຢາ--

Eseriani-Resort-06
Eseriani-Resort-08
Eseriani-Resort-07
Eseriani-Resort-01
Eseriani-Resort-05
Eseriani-Resort-03
Eseriani-Resort-04
Eseriani-Resort-09
Eseriani-Resort-02

ທະເລສາບ Naivasha Resort

--ໄນໂຣບີ ເຄນຢາ--

Lake-Naivasha-Resort-01
Lake-Naivasha-Resort-02
Lake-Naivasha-Resort-03
Lake-Naivasha-Resort-04
Lake-Naivasha-Resort-05
Lake-Naivasha-Resort-06
Lake-Naivasha-Resort-10
Lake-Naivasha-Resort-07
Lake-Naivasha-Resort-08
Lake-Naivasha-Resort-09

ໂຮງແຮມ Royal Tulip

--ໄນໂຣບີ ເຄນຢາ--

Royal-Tulip-Hotel-08
Royal-Tulip-Hotel-07
Royal-Tulip-Hotel-06
Royal-Tulip-Hotel-05
Royal-Tulip-Hotel-04
Royal-Tulip-Hotel-03
Royal-Tulip-Hotel-02
Royal-Tulip-Hotel-01